ویژه اندیشهٔ نو

ویژه اندیشهٔ نو

«راه دو بیش نیست: یا مزدور و ریزه‌خوار قدرت بودن، فراغت بی‌ثمرش را به زیبائی‌ها آراستن، حق را در پایش قربانی کردن؛ یا در...
 با سپری شدن نزدیک به یک دهه از توقف قطار کانتینربر “اکو” که براساس توافق سه جانبه میان ایران، پاکستان و ترکیه برای اولین...
(به نقل از مجموعهٔ مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس علمی بزرگداشت کارل مارکس، در 200مین سلگرد تولد او که توسط     کتابخانهٔ یادبود مارکس با...