ایران

حکومت‌های استبدادی در راستای استیلای خود بر جامعه و نهادینه کردن روزافزون تک‌صدایی، با استفاده از ابزار سانسور به حذف کلمات، نقطه‌چین کردن سطرها،...
سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۲ سپتامبر از ایران خواست قانون «عفاف و حجاب» که «محدویت‌های قابل توجهی» را علیه زنان اعمال می‌کند، لغو...
در پی انتشار بیانیه‌ی بیش از ۵۷۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و هشدارشان درباره «قتل تدریجی» رهبران محصور جنبش سبز، برخی...
بیش از ۵۷۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و مدنی با انتشار بیانیه ی مشترکی تاکید کردند که ادامه‌ی حصر ۱۳ ساله‌ی...
آموزش بین‌الملل (EI) با انتشار نامه‌ای در خصوص وضعیت معلمان، از اتحادیه‌های آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست که از مقامات جمهوری اسلامی...
🛑 با دستگیری پدر و دو برادر جواد حیدری از جان‌باختگان قیام زن، زندگی، آزادی، شمار خانواده‌های دادخواه دستگیرشده در فاصله ۲۶ مردادماه تا...
یک فعال کارگری گفت: به دلیلِ فقدانِ امنیتِ شغلی، نمایندگان کارگری نمی‌توانند آنطور که باید پیگیرِ حقوق کارگران باشند، چراکه اگر این فعالیت‌ها به...
سایه رحیمی با گذشت حدود یک‌سال از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گروه‌های مختلف زنان در داخل و خارج کشور اقدام‌های مهمی برای تشکل‌یابی‌،...
سایه رحیمی ــ انقلاب ژینا هرچند که در ساختار سیاسی تغییری ایجاد نکرد اما نوعی گفتمان اجتماعی از دل آن بیرون آمد که به‌موجب...