فرهنگی – ادبی

کاش این اژدها هزار سر می‌داشت نهم شهریور سالمرگ صمد بهرنگی است: نویسنده، مترجم، پژوهش‌گر و آموزگاری که سال ۱۳۴۷ در رودخانه‌ی ارس غرق...
«در خلوت روشن با تو گریسته‌امبرای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده‌امزیباترین سرودها رازیرا که مردگان این سالعاشق‌ترین زندگان بودند.»بیست‌وسه سال...
وداع با احمدرضا احمدی در تهران: سخنرانی دخترش بدون حجاب اجباری بر اساس گزارش‌ها از تهران، مراسم تشییع احمدرضا احمدی، شاعر، نویسنده و هنرمند...