در باره ما

«جهانی که ما پدید آورده ایم نتیجه روند تفکرات ماست. این جهان را نمی توان تغییر داد مگر آنکه اندیشه های مان را تغییر دهیم…»‌ آلبرت آینشتاین

«اندیشه نو»‌ کار خود را با امید فراهم آوردن امکان نوینی در راستای منتشر کردن اندیشه های انسان دوستانه، رهایی بخش و پیشرو مبارزان راه آزادی میهن مان آغاز می کند. در دهه گذشته با رشد چشمگیر فن آوری مدرن طیف گوناگونی از پایگاه های اطلاع رسانی مجازی به کار افتاده است که در مجموع کار چشمگیر و موثری را در اطلاع رسانی خبری و نظری به ایرانیان در سراسر جهان انجام می دهند. در این مجموعه کمبودی که هنوز به چشم می خورد امکان تقابل آزاد و در عین حال هدفمندانه اندیشه های مترقی و نو به دور از فیلتر های سازمانی و فرقوی است.

تلاش «اندیشه نو»‌ انتشار برداشت های سیاسی و نظری درباره آخرین تحولات ایران و جهان و همچنین بازتاب دادن تفکراتی  است که در دوران دشوار کنونی زیست بشر راه کاری به سمت تحقق عدالت اجتماعی و آزادی باشد. در این تلاش ما خود را مقید به انتشار همه تولیدات فکری می دانیم که هدفش یاری رساندن نظری به این هدف است

آموختن از مبارزات نیروهای مترقی در گوشه و کنار جهان، تلاش در راه بازتاب دادن طیف وسیع اندیشه های مبارزان راه آزادی در میهن مان و آشنایی با آخرین تحولات علمی،‌فرهنگی و همکاری با همه کسانی که به آزادی اندیشه،‌عدالت و تحقق جامعه ای عاری از ستم و استثمار  معتقدند،‌ پایه های فکری و اعتقادی همکاران و دست اندرکاران «اندیشه نو» می باشد.