زحمتکشان

به گزارش حال وش/ امروز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، نیروهای شرکت «پتروشیمی نگین مکران» در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوق و دستمزد خود دست...
ناهید خداجو از فعالین صنفی کارگران چهارشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.  مأموران امنیتی با هجوم...
در پرستاری چیزی بنام اضافه کاری به معنای آنچه در ادارات مرسوم است وجود ندارد؛ چراکه اضافه کار پرستاری یعنی انجام شیفت دوم حضوری در...
رئیس جمهور در روز کارگرِ دو سال متوالی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) وعده داده بود که باید پیمانکاران بروند؛ مطالبه‌ی ما تحققِ همین وعده‌های دولت است،...
جمعی از کارگران یک شرکت شکلات‌سازیِ تبریز نسبت به میزان ساعت طولانی کار روزانه و دریافتی ماهانه اندک خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. زنِ جوانی...