ویژه اندیشهٔ نو

ویژه اندیشهٔ نو

نوشتهٔ جس بارنارد، صدر کنونی سازمان جوانان و نامزد عضویت در کمیتهٔ اجرایی کشوری حزب کارگر بریتانیا منبع: نشریهٔ انگلیسی تریبیون، ۳۱ مارس ۲۰۲۳...
احمد جواهريان – اختصاصی اندیشۀ نو پلتفرم های جستجوی دیجیتال مانند گوگل و بینگ در رقابتی بسیار شدید مشغول بکارگیری امکانات جدیدی به نام...
اختصاصی اندیشه نو یانیس واروفاکیس، شخصیت چپ‌گرای برجستهٔ یونانی، قرار است امروز (جمعه 27 ژانویه) هنگامی که در کنگرهٔ «انترناسیونال ترقی‌خواهی» (Progressive International) دربارهٔ...
برگردان: مینا آگاه – اختصاصی اندیشه نو شرکت های بزرگ فناوری همچون فیس بوک و گوگل از جمله تاثیرگذارترین سازمان ها در این دوران اند....
گزارشی از نشستی عمومی با دکتر عوفر کاسیف، عضو ترقی‌خواه مجلس اسرائیل (کنِسِت) نوشتهٔ پیام صلح‌طلب، در مورنینگ استار،‌ روزنامهٔ چپ‌گرای بریتانیا، ۲۵ ژانویه...