ویژه اندیشهٔ نو

ویژه اندیشهٔ نو

اختصاصی اندیشه نو: جداسازی جنسیتی و آپارتاید درافغانستان جایگزین برابری جنسیتی، شعارجهانی 8 مارچ، می گردد بیش از 120 سال از اعلام روز جهانی...
نوشتهٔ تِد گالِن کارپنتر، همکار ارشد مطالعات دفاعی و سیاست خارجی در موسسه کاتو ترجمه شده از تارنمای 19fortyfive.com، ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند...
نوشتهٔ توماسو دی فرانچسکو، در نشریهٔ ایتالیایی ایل مانیفستو، ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ (۷ اسفند ۱۴۰۰) ترجمهٔ امید مجد – اختصاصی اندیشه نو دل ما...
سخنران: دکتر مارسلو گلیزر[1]         – برگردان : مینا آگاه – ترجمه اختصاصی اندیشه نو                                             از حضورتان در جلسه متشکرم . امروز می خواهم درباره ی...
هرچند اوباما حاضر بود «تعامل» را امتحان کند، سیاست دولت بایدن همچنان بر پایهٔ همان کلیشه‌های جنگ سرد باقی مانده است. منبع: نشریهٔ اینترنتی...
نوشتهٔ نیک متیوز، در روزنامهٔ انگلیسی مورنینگ استار – ترجمهٔ حبیب مهرزاد – اختصاصی اندیشه نو مارکس که برای روزنامهٔ نیویورک دِیلی تریبون کار...
نوشتهٔ لوئیس هرناندز ناوارو – ترجمه شده از متن انگلیسی در رزومِن لاتینوآمریکانو، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ (۲۹ آذر ۱۴۰۰) مترجم: نیما حیدری – اختصاصی...
معترضان شامل گروه‌های محلی ضد واکسن، بنیادگرایان مسیحی، و برخی از افراطی‌ترین سازمان‌های راست افراطی استرالیا هستند. جاشوآ مک‌دونالد، نشریهٔ دیپلمات، ۳ ژانویه ۲۰۲۲...