محمدرضا نیک‌نژاد معلم تهرانی گفت: حداقل 250 نفر در یک اقدام فراقانونی حتی ذیل رتبه‌یک که پایین‌ترین رتبه است هم قرار نگرفته‌اند و به‌طور...
بنا بر گزارشات متعدد از شب گذشته، ۱۰ خرداد، حراست دانشگاه چمران اهواز پس از بازی فوتبال به یکی از دانشجویان پسر حمله‌ور شد...
#حسن_باقری‌نیا استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی و عضو هیات علمی این دانشگاه حکیم سبزواری که پیش‌تر تعلیق‌ و از تدریس در دانشگاه منع شده...
امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی #اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواست و مطالباتشان دست به...
روز سەشنبە ٩ خردادماه ۱۴۰۲، نخستین جلسه محاکمه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” پس از ٨ ماه بازداشت و بلاتکلیفی در شعبه ۱۵ دادگاه...
#فرشید_عزیزپور، دانشجوی کارشناسی رشته مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تهران، با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه محکوم به منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال...