انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی نسبت به سلامتی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هشدار داد...
▫️در نخستین سال از جنبش استبداد سوز زن‌زندگی‌آزادی هر آنچه از هر گوشه‌ی این سرزمین نقل شده، از استقرار یک “حکومت نظامی” تمام عیار...
ده‌ها هزار نفر در نیویورک و سراسر ایالات متحده در اعتراض به بی‌کنشی دولت این کشور در رابطه با تغییرات اقلیمی تظاهرات کردند. به...