فرهنگی – ادبی

کانون نویسندگان ایران: نیمه‌ی دوم اسفند، سالگشت درگذشت یار کانونی ما فریبرز رئیس‌دانا است. فریبرز رئیس‌دانا در دوره‌ی سوم فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران، دوره‌ای بس پرحادثه...