زنان

همدلی-در سفری چند روزه به شهری در جنوب غربی کشور، ناخواسته با مساله‌ای روبه‌رو شدم که سوژه‌ای شد برای گزارشی که می‌خوانید. واقعیت این...