فرهنگی – ادبی

کاش این اژدها هزار سر می‌داشت نهم شهریور سالمرگ صمد بهرنگی است: نویسنده، مترجم، پژوهش‌گر و آموزگاری که سال ۱۳۴۷ در رودخانه‌ی ارس غرق شد....
کانون نویسندگان ایران: سیمین بهبهانی، شاعر، نویسنده‌ و عضو برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران در ۲۸ مردادماه ۱۳۹۳ چشم از جهان فروبست. او در سال ۱۳۰۶...
«در خلوت روشن با تو گریسته‌امبرای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده‌امزیباترین سرودها رازیرا که مردگان این سالعاشق‌ترین زندگان بودند.»بیست‌وسه سال از...