اقتصادی

جدیدترین اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای کشور روز گذشته در سامانه مرکز آمار ایران منتشر شد. بررسی و تحلیل این اطلاعات حاکی از...
ورود موج جدید افزایش قیمت به بازار لبنیات باعث شده تا بین 32 تا 50 درصد هزینه سبد غذایی خانوار ایرانی به خرید لبنیات اختصاص...
مزد کارگر بایستی بدون توجه به سود واحد تولیدی و سودآوری کارفرما براساس تورم واقعی و سبد معیشت زیاد شود؛ کارگران خباز با افزایش قیمت...
راهکار، افزایش قیمت نان نیست؛ دستمزد کارگران خباز باید مطابق قانون برابر تورم و هزینه های زندگی افزایش یابد و دولت نباید در این شرایط،...
سری اگر به انبارهای کانتینری در اطراف تهران بزنید، تعداد کانتینرهایی که برای انبار وسیله‌ها و اثاثیه منزل اجاره شده، توجه شما را جلب خواهد...
محمدمهدی سیدناصری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌المللی کودکان) نوشت: در کشورهایی همچون کلمبیا، ترکیه و تایلند نیز کمیته دائمی برای مبارزه با کار کودک...