زحمتکشان

#معید_مهدیان دانشجوی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس و دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت در شورای تجدید نظر انضباطی به ۷ ماه...
متاسفانه دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش کمترین دغدغه‌ای برای نجات خود ندارد و تمام دغدغه‌اش پرونده سازی، اخراج و بازنشستگی پیش از...
سه‌شنبه‌های_اعتراضی بازنشستگان کشوری #کرمانشاه بازنشستگان کشوری، مطالبات ۱۶ ساله‌ی به محاق رفته‌ی خود را در سه‌شنبه‌های اعتراضی فریاد می‌زنند مطالبات بازنشستگان: 📌 همترازی حقوق...
خانم بهاره عسگری‌زاده، معلم کنشگر صنفی از استان #خوزستان منطقه الوار گرمسیری با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس در مناطق محروم استان خوزستان دارد.این...