زحمتکشان

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در هفدهمین روز از کمپین قدرتمند سراسری کارگران پروژه ای اطلاع یافتیم ۱۱۰- داربست بندان پارس قدرت چابهار به همراه...
امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته درپی یک احضاریه، به اتفاق وکیل محترم خود آقای تاج در شعبه ۱۰۲۷ دو دادسرای شهید قدوسی...
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از اعلام حمایت کارگران فلزکار سوئدی و انگلیسی از اعتصاب ۱۴-۱۴ کارگران پروژه ای و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک...
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پانزدهمین روز از کمپین سراسری قدرتمند کارگران پروژه ای (۱۴-۱۴) در (۱۴ تیرماه) نه تنها کارگران همچنان به کمپین...
حفارمردان علت های زیادی برای تجمع چند باره خود اعلام داشته اند از جمله ؛عدم پرداخت بن کارتعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغلتبعیض در پرداخت...
بازهم «تعدیل» به عمق محرومیت طبقه‌ی کارگر افزوده است؛ کارگری که سی سال با رنج بسیار زحمت می‌کشد و جان می‌کند، کارگری که با حقوق‌های...