اجتماعی

اجتماعی

 کارگران کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد در استان فارس می‌گویند: این کارخانه به دلیل وجود آلودگی‌های محیطی فراوان طبق گزارشات کمیته‌های استانی جزء مشاغل سخت و...
انتخابات ریاست جمهوری نزدیک و کاندیداهای مهندسی شده آن مشخص شده اند! این روزها کاندیداها از زحماتِ پر ارزش خود!! در سالهای گذشته سخن می...
نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده‌اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه‌های فرودست را خم...
بر اساس اخبار رسیده #مصطفی_رباطی معلم بازنشسته و از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در تجمع بازنشستگان ۱۴۰۲ با هدف مطالبه معوقات بازنشستگی امروز...
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم...
نیروهای شرکت کربنات سدیم کاوه شامل ۲۵۰۰ نفر می باشد. بزرگ ترین ترین کارخانه کربنات غرب آسیا در منطقه فیروزآباد استان فارس واقع شده است....