Andisheh Nou

مطالب: فرهنگی – ادبی

در تجلیل از انسانی که از او بسیار باید آموخت – اندیشه نو

«راه دو بیش نیست: یا مزدور و ریزه‌خوار قدرت بودن، فراغت بی‌ثمرش را به زیبائی‌ها آراستن، حق را در پایش قربانی کردن؛ یا در کنار مردم بودن، امید را در ایشان زنده نگه‌داشتن، دیدگانشان را به زیبائی و حق گشودن. […]

واگویه؛ دختری ایزدی که از دست داعش، جان به در برد، قلبم را به دست گرفت، رحمان

تا به حال ندیده بودمغروب بود که آمدندغروبِ هول و مرگ،تا به حال ندیده بودمشهر پر از ترس شدو خاموش،در خود فرو رفتاز دیدنشان وحشت کردمقیافه هایشان پشت پارچه سیاهیپنهان بودموجی سیاه و خاکستریراه افتاده بودلباس سیاه بر تن داشتندسربند […]

نخبه های حقیر – مسعود دلیجانی

از قِبَل کودکان کار سیمای مردمی رااز دلسوزی های بی مایه آکنده می کنند. دلسوزی هایی بیهودهکه با ریزش چند قطره اشک از گوشهٔ چشم هایی به غایت صمیمی به خاموشی می گراید.   قطرات اشکیکه با آن چشمان توده را نمناک می کنندتا […]

عصیان گرسنگان، رحمان-ا

تمام دریچه های روزدر افق نگاهش بسته استهوایِ شهر خسته تر از همیشهدلِ عصرِ پاییزی اش غمینگرفته است نان،پشتِ پلکهای شبفرسنگها راه دورفاصله دارد تا خانه لکهِ ننگ بر دامن،چه بی مسماستوقتی یک وعده غذاپای سفره خالیکنار خیابان تن می […]

هم‌رزم – برگردان: ضیاء خسروشاهی

شعری از چین باستان که شاعرش نامعلوم است. تو هنوز لباس رزم به تن نکرده‌ای؟ بیا زره‌هامان را شریک شویم؛ شهریار نیروها را آماده به صف کرده ، بیا سرنیزه هامان را برق بیندازیم؛ دشمن تو، دشمن من است. تو […]

در بنِ بالندگی – مسعود دلیجانی

در زیر سایه سار اندیشه ای گام می زنیمکه از درون وسعت گستردهٔ خندهغمی را می نمایاندـ جانفرسا!تا آن را از چهره ها بزداید،چونان زندگی که مرگ را.  اندیشه ای مدون و رو به فرازکه از بطن کاری به وسعت […]

سیاوش کسرایی یک قلب بیشتر نداشت: قلبی که برای توده های مردم می تپید – مصاحبه با احمد جواهریان در مورد فیلم «در جستجوی آفتاب»

احمد جواهریان: در اینکه بی بی سی در تمام سال های فعالیتش سیاستی ضد چپ و در کشور ما ضد توده ای داشته، نمی توان تردیدی به خود راه داد. خودشان هم چنین تردیدی ندارند، اگرچه تعارفاتی هم می کنند. […]

دیگر رؤیا نمی بینم. – رحمان

وقتی که می گویند: پرنده ای در قفس نیست و آنها در بی کرانه های جهانِ رها از بند، سبکبال به پرواز در می آیند، یکی از رؤیاهایم را به یاد می آورم؛ اما صبح که از خواب بیدار می […]

شانه به شانه ی سپیدار – رحمان

گاهی شعرهایم قد می کشند،مثل خودم که امشب قد می کشم؛شانه به شانه سپیدار،بالا و بالا تر می روم.دست دراز می کنم؛دستانم به سقف آسمان می رسد.در کهکشان پر از ستاره گم می شوم.راه شیری،با انگشت اشاره راه را نشانم […]

پیکار فرهنگی با خودکامگی

تاریخ میهن کهنسال‎مان سرشار از پیکار عصب­سوز و جان‌کاه مردم ساکنِ این فلات با حاکمان مستبد و رژیم‎های استبدادی است. ستیز فرهنگی در درازنای سده‎ها و در فراخنای این کهن‎دیار، جایگاهی والا و پرافتخار را در پیکارِ همگانی این مردمان […]

درانتظار نمانید! علی رضا جباری (آذرنگ)

این بار به عهدشان عمل کردند. چه عهدها که با مردم بسته اند  و به آن وفا نکرده اند. عهدِ بهتر از امروز زیستن، عهدِ بریدنِ دستِ دزدانِ کار و زندگی، عهدِ چیرگی بر بیماریِ جانگزای، عهدِ فزونی تولید و […]

جاودانگان این کهن دیار – رحمان

چه کسانی تا ابد مرده اند؟ و چه کسانی بعد از مرگشان محو شده اند؟  اما گویی نبوده اند؟,بوده اند کیانو اگر بوده اند با مدیحه سرایانشاندر بُرج و باروی شان، یکجا مرده اند ،چه کسانی قبل از مرگ شانمی […]

درگذشت محمدرضا شجریان؛ وداع در تهران، خاکسپاری در مشهد

صبح امروز پيکر محمدرضا شجريان، استاد برجسته ی آواز ايران در بهشت زهرا تشيع شد و برای خاکسپاری به شهر مشهد منتقل گرديد. به گفته ی همايون شجريان فرزند وی، قرار است فردا (شنبه) پيکر استاد شجريان در مشهد به […]

در سوگ نوید افکاری – ‍ حلق آویز شد همچنان که عدالت و راستی اعدام شد

‍ حلق آویز شدهمچنان که عدالتو راستیاعدام شد همچون حلاجکه فریادش بر بیگناهیگوش فلک راشنوایی دادلیک وجدان قاضی را _ نه!به اذن قانونبا فرمان “بترسان برای فیروزمندی”این مسخره ترین ندایِ سنتِ دیرپاینوید (ی) سرداد تا نویدِ آگاهیبیدادِ رفته بر خلق […]

عطرِ گلهایِ سرخ از شهریور می آید، رحمان

عطرِ گلهایِ سرخ از شهریور می آید، باید بیایی تا ببینی ،شهریور که از راه می رسدتمامِ زخم‌های کهنهِ در من ،دهان باز کردهو هر روز تازه می شوندو هر شب ،ستاره ای در کنارم می نشیندمرهَمی بر زخمهایم بگذارداما […]