ایران

خط لوله سراسری گاز ایران در دو استان چهار محال و بختیاری و فارس در پی اقدامی که مقامات آن‌ را «خرابکارانه» می‌دانند منفجر شد....
به دنبال اعلام اعتصاب‌‌ غذای هفتگی زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزل‌حصار، زندانیان سیاسی این زندان و زندانیان زندان اوین، زندان مرکزی مشهد و...
بنا بر اطلاع منابع موثق، در ادامه تلاش برای توقف ماشین اعدام دستگاه‌هایی قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، جمعی از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی فردا...
▫️چرا اساسا اعدام در ایران از مسئله‌ی حقوقی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است؟ ▪️مسائل حقوقی چون با نحوه توزیع حق در همه اَشکال آن...
زرتشت احمدی‌راغب، زندانی سیاسی در هشتمین هفته اعتصاب غذای خود در اعتراض به پرونده‌سازی علیه او در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. بر اساس...
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه ۱۸بهمن، گفت که هنوز برای پرونده نخست موکلش که در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، «قرار بازداشت موقت...