ایران

روز یکشنبه ۲۶ شهریورماه، معصومه قاسمی‌پور، بازیگر تئاتر و سینما توسط نیروهای امنیتی در آمل بازداشت شد. از محل نگهداری و نهاد بازداشت‌کننده‌ی او...
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی نسبت به سلامتی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هشدار داد...
▫️در نخستین سال از جنبش استبداد سوز زن‌زندگی‌آزادی هر آنچه از هر گوشه‌ی این سرزمین نقل شده، از استقرار یک “حکومت نظامی” تمام عیار...