زحمتکشان

صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش دقیقا روی مهم‌ترین مسائلِ کارگری دست گذاشته و آن‌ها را حل شده پنداشته: افزایش امنیت شغلی و کاهش تعدیل نیروی...
🔹خواسته‌های کارکنان:📛برکناری مدیران نالایق و سوءاستفاده‌گر از مقام➖حذف کامل سقف‌حقوق➖حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی➖حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی➖عودت کسورات مازاد مالیات➖اجرای کامل ماده۱۰ با...
محمد شریفی‌مقدم:امروز در ایران، پرستاران کمترین حقوق را نسبت به کارکنان دولت می‌گیرند و حقوق ثابت پرستاران، حتی از حقوق معلمان هم کمتر است با...
در اوایل اسفند ماه سال گذشته شایعه ای برپا شد که قرار است دولت ۱۷۰ همت از بدهی خود به سازمان را پرداخت نماید؛ در...