Andisheh Nou

صحبتهای احمد جواهریان با روشنائی در مورد رویدادهای مهم روز

ایران این روزها در بحرانی ترین شرایط خود گرفتار گردباد حوادث سیاسی شده است حوادثی که شاید هرکدام میتوانست مدتها یک کشور را به خود مشغول کند .کوید19 کوبنده و بی قرار با کمک بی مسولیتی ها و مدیریت غلط کشور جان مردم را می گیر،اعدام نوید افکاری مردم را عزادار کرده فشار تحریم های بی رحمانه مردم را به ستوه آورده ،کشیدن ماشه از جانب ترامپ رئیس جمهور روانی آمریکا و نواختن طبل جنگ به دوست او انتخابت غریب الوقوع آمریکا و نقشی که نتیجه این انتخابات در سرنوشت حکومت اسلامی خواهد داشت همه وهمه سرگیجه سیاسی به وجود آورده به این بهانه پای صحبت های احمد جواهریان دوست و همکار خوبمان نشسته ایم

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.