Andisheh Nou

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهل و چهارمین روز خود شد

کارگران مبارزه هفت تپه امروز سه شنبه در مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع داشته و در ادامه در شهر شوش دست به راهپیمایی زدند.

:white_small_square: خواست کارگران:

بازگشت به کار همکاران اخراجی
بر چیده شدن بخش خصوصی
پرداخت دستمزدهای عقب افتاده اردیبهشت، خرداد و تیر ماه میباشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اعلام داشته وخواهان رسیدگی هرچه زوتر به خواست ومطالبات کارگران می‌باشد .

سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹

سنديكا كارگران نیشکر هفت تپه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.