Andisheh Nou

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد كه بحران كورونا می‌تواند «بدتر، بدتر و بدتر» شود.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ضمن هشدار در مورد «مسیر اشتباه» در روند مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ در «بسیاری از کشورها»، در مورد بدتر شدن اوضاع هشدار داده‌است.

تدروس آدانوم ۲۳ تیر ماه در نشست خبری خود گفته:

«بگذارید رک و راست بگویم؛ بسیاری از کشورها در مسیر اشتباهی قرار دارند، ویروس [کرونا] هنوز دشمن شماره یک مردم است». «اصول اولیه رعایت نشوند، تنها راهی که این همه گیری خواهد پیمود این است: بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد».

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.