خبرها

اخبار روز

بر خلاف دلواپسی ها، تندروی ها و پیچ خم ها در کنگره امریکا، رای گیری و گریه  در مجلس شورای اسلامی و با وجود تهدیدهای ناتانیاهو...
نشست سران اتحادیه اروپایی در آخرین ساعات روز پنجشنبه ١٥ اکتبر، یک سند همکاری با ترکیه درباره مهاجرت از این کشور به مرزهای اروپایی...
سه شنبه شب 21 مهرماه،  آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی درباره بهبود وضع وخیم اقتصادی به رئوس کلی زیر اشاره نمودند: دو ماه تا...
میدان استیون هاوکینگ، استاد برجسته فیزیک نظری، معتقد است پیشرفت روبات‌ها به خودی خود نگران کننده نیست و چیزی که باید نگرانش باشیم نظام...