اقتصادی

محمدمهدی سیدناصری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌المللی کودکان) نوشت: در کشورهایی همچون کلمبیا، ترکیه و تایلند نیز کمیته دائمی برای مبارزه با کار کودک...
همان‌طور که مارکس زمانی به‌درستی گفت: «آسیاب دستی جامعه‌ی فئودالی را به وجود می‌آورد و اسب بخار، سرمایه‌داری صنعتی را». ما در طول تاریخ بارها...
حسین راغفر، اقتصاددان» درباره علل اساسی شکست برنامه‌های توسعه گفت: برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب، عمدتا عمرانی بود و ادعای توسعه نداشت. برنامه‌های بعد از...
قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین...