Andisheh Nou

پنجاه و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

روز پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجاه و سومین روز خود را پشت سر گذاشت.

امروز هم کارگران به مانند روز های گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تاکید کردند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.