Andisheh Nou

زخم رسوایی عمیق تر از آن است که با نیرنگ ها التیام پذیرد – ابوالفضل قدیانی

علیرغم همه ی تلاش‌های مذبوحانه‌ای که انجام می دهند زخم رسوایی تقلب و کودتا که به دستور مستبد امروز ایران آقای خامنه ای صورت گرفته عمیق تر از آن است که با این نیرنگ ها التیام پذیرد. بنابراین هر چه بیشتر دست و پا بزنند بیشتر در باتلاق رسوایی فرو می روند.

این روزها عوامل استبداد به مناسبت ۹ دی “روز نکبت استبداد دینی” جنجال غریبی بپا کرده اند.

با انتشار کتابی با عنوان” فتنه ی تغلب “و برشی دو دقیقه ای از یک کلیپ سعی و کوششی مزورانه در فریب و انحراف افکار عمومی به کار می برند و بهتان ها و افتراهای بیشرمانه ای به دو تن از رهبران سر فراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی وارد می کنند( البته همگان می دانند که فتوای جواز و وجوب بهتان و افترا و… به مخالفان قبلا” صادر شده است).

اما غافل از این که علیرغم همه ی تلاش‌های مذبوحانه‌ای که انجام می دهند زخم رسوایی تقلب و کودتا که به دستور مستبد امروز ایران آقای خامنه ای صورت گرفته عمیق تر از آن است که با این نیرنگ ها التیام پذیرد. بنابراین هر چه بیشتر دست و پا بزنند بیشتر در باتلاق رسوایی فرو می روند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.