زحمتکشان

دادگاه انقلاب اسلامی  #ممسنی #شکراله_احمدی  سخنگوی هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان فارس ، #علی_احمدی، #جان‌محمد_احمدی و #روح_الله_گرهگشا را برای دفاع از اتهام  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر...
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با تمامی کارشکنی های صورت گرفته از سوی پیمانکاران ، کمپین همچنان قدرتمندانه و محکم ایستاده است. تفرقه اندازان، عوامل...
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در نوزدهمین روز از اعتصاب کارگران پروژه ای (۱۸ تیرماه)، دروغ پراکنی ها و تلاش کارفرمایان برای کشاندن کارگران اعتصابی...
سبدِ بابا «میوه» ندارد! کارگر حداقل‌بگیر باید ۲.۶ روز کار کند و هیچ چیزِ دیگر نخرد تا بتواند ۴ کیلو میوه تابستانی آنهم با ارزان‌ترین...
 در حالی‌كه كانديداهای رياست جمهوری آسوده‌خاطر مشغول بذل و بخشش و وعده و وعيد بودند، قاضی شعبه‌ی يک‌ دادگاه انقلاب رشت، «شريفه محمدی» فعال مستقل...
رسانه‌ها و فعالان صنفی پرستاری در ایران از احضار و تهدید پرستاران معترض در چند شهر خبر دادند. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری پرستاران را...
کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب رودبار در استان گیلان که از ششم تیر ۱۴۰۳ دست به اعتصاب زده‌اند، «پرداخت کامل بدهی‌های مزدی»، «عقد قرارداد...
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در هژدهمین روز از کمپین قدرتمند سراسری کارگران پروژه ای خبرها حاکی از بسته شدن قراردادهای ۱۴-۱۴ در پتروشیمی هرمز...