نوار متحرک

نشست تحلیل لایحۀ عفاف و حجاب از منظر جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و سیاست‌گذاری جزایی به ابتکار کمیتۀ حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری...
«وقتی آگاهی به سراغت می‌آید، دیگر نمی‌توانی برده‌وار، ظلم و ستم را بپذیری، چگونه می‌توان از کنار دستگیری و شکنجه و اعدام هزاران نفر...
حتی اگر دائمی شدن همسان‌سازی را در برنامه هفتم بیاورند، تکلیف نیست، فقط یک راهبرد است، فقط زمانی که تبدیل به قانون شود و...
سیدمصطفی تاج‌زاده به این باور رسیده که تجربه‌ی جمهوری اسلامی  به معنای “حکومت اجباری دین” شکست خورده و مسیری که وی با بسیاری از...