مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته بررسی «اسناد جنگ نرم» نشان می‌دهد «استکبار» علیه «مدل» رهبری در ایران «برنامه‌ریزی جدی» دارد و...
حسن فیروزآبادی، رئیس ستادکل نیروهای مسح ایران، در واکنشی شدید به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، بحث درباره شورایی شدن رهبری را یک «حیله...