جواد صادق‌زاده رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری تهران رسالتش فقط ساخت بزرگراه، مترو و فضای سبز...
صادق زیبا در گفتگو با روزنامه اعتماد (27 اردیبهشت) که بیشتر به جر و بحثی با عصبیت شباهت دارد نشان  داد که  نظرات وی با اعتدالگرایان...
ترجمه از تله سور انگلیسی در حال حاضر بسیج اجتماعی به عنوان آخرین راه برای نجات دمکراسی میتواند باشد. رئیس جمهور سابق برزیل لوئیز...
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از صدور فیش‌های میلیونی برای عده‌ای خاص گفت: قرار بود در این کشور عدالت اجتماعی برقرار...
جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان، در ارتباط با لغو میزگرد روز گذشته دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران که قرار بود با موضوعیت خصوصی سازی آموزش...