Andisheh Nou

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قهرمان فلسطینی ۲۵ روزه شد

دو هزار زندانی سیاسی فلسطینی از هفدهم ماه گذشته در اعتراض به سیاست‌های ظالمانه دولت ارتجاعی و راستگرای اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این اسرا بر تحقق خواسته‌های عادلانه خود از جمله لغو سیاست‌های ظالمانه مدیریت زندان‌های اسرائیلی از قبیل بازداشت موقت، حبس انفرادی، ممنوعیت ملاقات و قصور عامدانه پزشکی با خانواده هایشان اصرار می ورزند.

عتصاب غذای اسرای قهرمان فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی وارد بیست‌و پنجمین روز خود شد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسرای فلسطینی این اعتصاب را با شعار “نبرد آزادی و کرامت” و با هدف احقاق حقوق حقه خود آغاز کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که مدیریت زندان‌های صهیونیستی به تجاوزات خود علیه اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا شدت بخشیده است، هدف از این تجاوزات تضعیف اراده پولادین این اسرا است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که نمایندگانی از این کمیته به زودی با مروان برغوثی، از رهبران سرشناس الفتح و سازمان آزادیبخش فلسطین،  که از 15 سال قبل در اسرائیل زندانی بوده است دیدار می کنند.

از سوی دیگر، کمیته ملی حمایت از اعتصاب غذای اسرای فلسطینی تاکید کرد: امروز (پنجشنبه) روز خشم و حمایت گسترده از اسرای فلسطینی است، از این روز از تمامی فرزندان ملت فلسطین می خواهیم در فعالیت‌های همبستگی با این اسرا شرکت کنند.

گفتنی است که ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی از هفدهم ماه گذشته در اعتراض به سیاست‌های ظالمانه دولت ارتجاعی و دست راستی اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این اسرا بر تحقق خواسته‌های عادلانه خود از جمله لغو سیاست‌های ظالمانه مدیریت زندان‌های اسرائیلی از قبیل بازداشت موقت، حبس انفرادی، ممنوعیت ملاقات و قصور عامدانه پزشکی با خانواده هایشان اصرار می ورزند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.