Andisheh Nou

موضع تکراری خامنه ای:” در باره فتنه سال 88 حساس هستم”

 

به گزارش مهر، علی خامنه ای دیداری با دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی داشته و در آن به تبیین دیدگاه هایش در رابطه با مسایل گوناگون پرداخته است. از جمله این اظهارات مربوط به انتخابات سال 88 بود. وی در قسمتی از اظهاراتش به موضع کسانی که سکوت کردند اشاره کرد و  با انتقاد از رویه برخی افراد که در “عین ادعای حمایت از نظام و امام و انقلاب، موضع خود را در خصوص فتنه روشن نکرده اند”، تأکید کرد:” مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و برروی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکرده اند.” سخنان خامنه ای در این رابطه از آن رو با اهمیت است که موضع تکراری وی راه را بر آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با دشواری های جدی روبرو می کند. حسن روحانی  در جریان تبلیغات انتخاباتی قول حل و فصل حصر رهبران را داده بود اما با گذشت سه سال کمتر کسی باور دارد که وی بتواند در این رابطه به موفقیتی دست پیدا کند. نکته جالب توجه در این سخنان خامنه ای آن جایی می باشد که وی می گوید رهبران جنبش سبز تاکنون اعلام تبری نکرده اند. به نظر می رسد حسن روحانی امیدوار بود با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، می تواند حصر شدگان را متقاعد کند تا در مواضع خویش تجدید نظر کنند تا زمینه های آزادی آنها فراهم شود. با این حال هیچگونه نشانه ای که حصر شدگان حاضر به کرنش در برابر ولی فقیه باشند، مشاهده نشده است.

ادامه حصر رهبران جنبش سبز چالش بزرگی برای مخالفان و موافقان آنها می باشد. علیرغم سخنان روشن خامنه ای که به آزادی رهبران جنبش سبز تن در نمی دهد اما تکرار چند باره این موضع به روشنی نشان می دهد این وضعیت مشکلات عدیده ای را برای آنها به وجود آورده و در آینده نیز با این چالش دست به گریبان هستند.

چالشی که موافقان جنبش سبز با آن روبرو هستند مربوط به  دیدگاهی است که معتقد بود با روی کارآمدن حسن روحانی موضوع حصر هم پایان می یابد. موضع تکراری علی خامنه ای و اعتراف مقامات نزدیک به حسن روحانی زمینه های  نادرست این دیدگاه را  به شدت کم رنگ تر کرده است. چنانچه جنبش اجتماعی نتواند با بسیج افکار عمومی و فشار به حکومت اقدامی عملی را به مرحله اجرا دربیاورد، ادامه حصر رهبران جنبش سبز ادامه می یابد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.