Andisheh Nou

نمره صفر برای اشتغالزایی در ۴ سال اخیر

مشاور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «تولید، اشتغال و اکوسیستم بنگاه‌های تولیدی» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد گفت: جمعیت شاغل ایران در سال ۹۲، ۲۲ میلیون نفر بود و این جمعیت باید در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون برسد در حالی که از سال ۹۰ تاکنون هیچ شغلی ایجاد نشده است.

تأمین ۲۴/ «حسن طائی» در در نشست «تولید، اشتغال و اکوسیستم بنگاه‌های تولیدی» گفت: برای تحلیل بازار کار ۶ عامل اساسی وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.

به گزارش «تامین ۲۴» (tamin24.ir)، وی  این شش عامل را چنین بیان کرد: تعامل بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی، جمعیت خانوار و عرضه نیروی کار، تولید کل، بنگاه‌های اقتصادی و تقاضای نیروی کار، بیکاری و پیامدهای آن، حقوق و دستمزد پرداختی بنگاه‌ها به نیروی کار و درآمدهای کاری اعضای خانوار‌ها، قوانین، مقررات و نهادهای صنفی ناظر به بازار کار.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری، افزایش تولید، بهبود فضای کسب و کار، زیرساخت‌های فیزیکی و ICT هستیم و اشتغال یک پدید چند بعدی است که باید از وجوه مختلف به آن پرداخته شود.

وی با بیان اینکه رویکرد تک ساحتی در امر اشتعال نمی‌تواند راهگشا باشد گفت اشتغال محصول یک سیستم یا نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و به عوامل زیر بستگی دارد:

آموزش، مهارت، تخصص و دانایی- سرمایه گذاری، رشد و تولید- محیط مناسب کسب و کار- زیرساختهای مساعد و امن سرمایه گذاری- وجود تقاضا و بازار مناسبت- بازاریابی و فروش محصولاتو فرهنگ کار و بهره وری مناسب منابع انسانی و ریسک پذیری- نظام اداری تسهیلگر و کارآمد.

مشاور اقتصادی وزیر کار با اشاره به دوران مسئولیت خود در این وزارتخانه ادامه داد: نظام اداری تسهیلگر و کارآمد مهمترین اصل در سازماندهی اشتغال است و بیش از سایر عوامل به آن نیاز است.

وی افزود: در اقتصاد ۴۰۰ هزار میلیارد دلاری کشور ما ۱۸۰۰ مجوز برای ایجاد کسب و کار وجود دارد و بسیاری از کارآفرینان با موانع جدی روبرو هستند و یک نظام بوروکراسی قوی وجود دارد.

طائی با بیان آمارهایی در مورد بیکاری و اشتغال در کشور گفت: جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۲، ۲۲ میلیون نفر بود و این جمعیت باید در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون نفر برسد، در حالی که از سال ۹۰ تاکنون هیچ شغلی ایجاد نشده است.

این استاد اقتصاد ادامه داد: برای این کار باید ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشیم تا بتوانیم به رشد ۸ درصدی برسیم اما الان فقط ۵۸۰ هزار میلیارد تومان از این مقدار وجود دارد.
وی تأکید کرد: اشتغال در ایران ارتباط چندانی به رکود تورمی ندارد و به موضوعات دیگری مرتبط است که باید بررسی شود.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.