Andisheh Nou

ابوالفضل قدیانی: ضرب و شتم مردم کینه ای است که استبداد دینی و مستبد امروز ایران از اسطوره هنر ایران به دل دارند چرا که شجریان عزیز ، حسرت با حکومت بودن و در کنار حکومت ایستادن را بر دل آنان گذاشت

او همواره در کنار مردم ایستاد،از مردم دفاع و حمایت کرد و به شیوه خود به مبارزه با استبداد پرداخت به خصوص در جنبش سبز نقش بر جسته ای ایفا کرد . برای مردم خواند و با مردم زیست چون مردم را صمیمانه دوست داشت و خواهان سر بلندی ملت بود . علاوه بر هنر بی همتایش این روش زندگیش بود که او را تکیه گاه و آبروی هنر آواز ایران کرد. مردم ایران هرگز شجریان را فراموش نخواهند کرد و همچنان با صدای روح نوازش زندگی خواهند کرد.

هنگامی که خبر درگذشت محمد رضا شجریان استاد بزرگ آواز ایران منتشر شد مردم ایران در ماتم از دست دادن صدای رسای ملت سوگوار شدند،هزاران تن از دوستداران استاد، خود جوش در مقابل بیمارستان جم گرد آمدند نغمه سر دادند و مرغ سحر خواندند به خاطر ظلم و جفایی که حکومت در حق ایشان روا داشته بود اعتراض کردند و مرگ بر دیکتاتور گفتند، همزمان با تجمع مردم عزادار سرکوبگران در اشکال مختلف از لباس شخصی و پلیس رسمی و نیروهای ویژه از وحشت تجمع سوگواران و گسترش آن سراسیمه جهت کنترل و متفرق کردن عزاداران گسیل شدند و به اجتماع مردم سوگوار هجوم بردند و به ضرب و شتم آنان پرداختند و اجازه ندادند مردم محبوب قلوبشان را تشییع کنند.

این ضرب و شتم مردم کینه ای است که استبداد دینی و مستبد امروز ایران از اسطوره هنر ایران به دل دارند چرا که شجریان عزیز ، حسرت با حکومت بودن و در کنار حکومت ایستادن را بر دل آنان گذاشت و هرگز حاضر نشد در مقابل قدرت کرنش کندچه در زمان استبداد سلطنتی چه بعد انقلاب در زمان حاکمیت نظام استبداد دینی.

او همواره در کنار مردم ایستاد،از مردم دفاع و حمایت کرد و به شیوه خود به مبارزه با استبداد پرداخت به خصوص در جنبش سبز نقش بر جسته ای ایفا کرد . برای مردم خواند و با مردم زیست چون مردم را صمیمانه دوست داشت و خواهان سر بلندی ملت بود . علاوه بر هنر بی همتایش این روش زندگیش بود که او را تکیه گاه و آبروی هنر آواز ایران کرد. مردم ایران هرگز شجریان را فراموش نخواهند کرد و همچنان با صدای روح نوازش زندگی خواهند کرد.

سر انجام با تمام کار شکنی های گوناگون استبداد دینی جهت جلوگیری از مشایعت مردم در کنار آرامگاه فردوسی بزرگ به خاک سپرده شد .خدایش بیامرزد و در جوار رحمت خود جای دهد. امیدوارم که آرزوی دیرینه اش که همانا آزادی ، دمکراسی، سرافرازی ،رفاه و شادمانی مردم ایران بود محقق گردد. به امید آن روز.

او همواره در کنار مردم ایستاد،از مردم دفاع و حمایت کرد و به شیوه خود به مبارزه با استبداد پرداخت به خصوص در جنبش سبز نقش بر جسته ای ایفا کرد . برای مردم خواند و با مردم زیست چون مردم را صمیمانه دوست داشت و خواهان سر بلندی ملت بود . علاوه بر هنر بی همتایش این روش زندگیش بود که او را تکیه گاه و آبروی هنر آواز ایران کرد. مردم ایران هرگز شجریان را فراموش نخواهند کرد و همچنان با صدای روح نوازش زندگی خواهند کرد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.