Andisheh Nou

۵۰۰ هزار دانش آموز ترک تحصیل کردند؟!

«هنوز ۵۰۰ هزار دانش آموز برای ثبت سفارش کتب درسی اقدام نکردند»؛ خبری کوتاه با زنگ خطری گوش خراش که حکایت از آن دارد ، ۵۰۰ هزار دانش آموز احتمالا سال تحصیلی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹) را از دست داده اند!

از این تعداد، ۲۲۰ هزار نفر در دوره ابتدایی، ۱۵۹ هزار نفر در دوره متوسطه، ۱۵۲ هزار نفر در متوسطه نظری و ۸۲ هزار نفر در هنرستان‌ها عطای سال تحصیلی جدید را به لقایش بخشیده اند.

این در حالی است که کمتر از یک هفته از شروع سال تحصیلی جدید می گذرد و تا این لحظه ، حدود ۱۵ هزار دانش آموز ، علیرغم بحران نا تمام ویروس کرونا در کشور، به مدارس رفتند.

به نظر می رسد گسترش #فقر و #کرونا عامل اصلی عدم حضور دانش آموزان برای دریافت کتاب باشد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.