Andisheh Nou

زندانی سیاسی نرگس محمدی به کرونا مبتلا شد

به گفته خانواده نرگس محمدی که در زندان زنجان دوره محکومیت خود را میگذراند او به بیماری کووید-۱۹ در اثر ویروس کرونا مبتلا شده است .
بر طبق برخی گفته ها او از وضعیت جسمی منا سبی برر خوردار نیست و بر طبق مقررات زندان بایستی به خارج از زندان برای مداوا انتقال یابد . در حالی که برای بسیاری از زندانیان در دو ران شیوع کرونا حکم مرحصی صادر شد اما بسیاری از زندانیان سیاسی مشمول این احکام نشدند . و تا کنون اخبار زیادی از الوده شدن این زندانیان بع بیماری کرونا منتشر شده است که مسئو لان توجهی به ان نکرده اند

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.