Andisheh Nou

جلسه رسیدگی به مشکلات سه هزار کارگر اعتصاب کننده معادن ذغال سنگ کرمان بدون حضور نمایندگان کارگران معترض برگزار شد!

نمایندگان کارگران معادن ذغالسنگ کرمان از بی‌عدالتی‌ها گفتند و از حقایقی پرده برداشتند که سال‌هاست مسئولان از آن خبر دارند و توجهی به آن نمی‌کنند.

کارگران معادن ذغالسنگ کرمان از حقوق 2 میلیون و 900 تا 3 میلیون و 100 تومانی برای کار در معادن ذغالسنگ در اعماق زمین گفتند از ریه‌هایی که صدای خس‌خس آنها خبر از حقیقتی تلخ داشت و سلامتی که دیگر از آن خبری نبود.

نمایندگان کارگران معادن ذغالسنگ کرمان از عدم امنیت شغلی گفتند و از قراردادهای موقتی سخن گفتند که یک طرفه تنظیم شده و مجبورند هر ساله آن را امضا کنند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.