Andisheh Nou

نامه سوم مادر نرگس محمدی – شرایط دخترم من بدتر شده است

چندروزیست نرگس سرفه های شدید میکند دچار سوزش گلو و درد قفسه سینه شده است در ۱۵روز اخیر بخاطر وجود ساس در بند زنان ۴بار بطور شدید سم پاشی شده و زندانیان ساعاتی از روز در هوای سرد در حیاط نگه داشته شده و شب اتاقهای سمپاشی شده ،در اناق ۲۰متری که نرگس و همبندیهایش زندگی میکنند فاقد تهویه و پنجره میباشد ، دخترم بعد از آمبولی ریه،دچار ضایعه شدید ریوی شده و تحت نظر دکتر متخصص و از اسپری تنفسی استفاد میکرد ،طبیعی است که در شرایط کنونی دچار مشکل تنفسی شده باشد ، من و پدر نرگس بارها با شرایط غیر استاندارد زندان زنجان ،اعلام نگرانی کرده وبجای رسیدگی تهدید شده ایم .

دخترم در سلولهای انفرادی به بیماری های متعدد مبتلا شده و در ۵سال اخیر زندان ،سه بار تحت عمل جراحی های سنگین قرار گرفته است و در این سالها فقط یک بار به مرخصی سه روزه آمده است .

رفتار با دخترمان ظالمانه، غیرانسانی است. نگران جان دخترمان هستیم.

عذرا بازرگان
فروردین 1399

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.