Andisheh Nou

وضع نگران‌کننده آب شهری ماهشهر و شادگان

مدیر سلامت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به وضعیت آب شهری دو شهر ماهشهر و شادگان گفت: این دو شهر به علت افت وضعیت، نسبت به ماه‌های گذشته بسیار نگران‌کننده هستند و نامطلوبیت میکروبی در این شهرها خودش را نشان می‌دهد…

فرهاد صفدری در هشتمین جلسه شورای سلامت خوزستان که امروز یکشنبه (۶ بهمن‌ماه) در استانداری برگزار شد، با اشاره به شاخص کیفی آب در مناطق شهری خوزستان در ۹ ماهه سال ۹۸، اظهار کرد: میانگین استانی مطلوبیت میکروبی شهری در شهرستان‌های خوزستان در ۹ ماهه امسال ۹۶.۹ بوده که نسبتا خوب است. با این وجود انتظار ما مطلوبیت صددرصد است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این مدت مطلوبیت میکروبی آب در بسیاری از شهرستان‌های خوزستان از جمله غرب و شرق اهواز، کارون و ماهشهر از میانگین استانی کمتر بوده‌ است.

مدیر سلامت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: در زمینه آب شهری نگرانی ما در دو شهر ماهشهر و شادگان است. البته این وضعیت در حمیدیه نیز وجود دارد اما این دو شهر به علت افت وضعیت، نسبت به ماه‌های گذشته بسیار نگران‌کننده هستند و نامطلوبیت میکروبی در این شهرها خودش را نشان می‌دهد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.