Andisheh Nou

آخرین خبر از وضعیت بازداشتی‌های اول ماه مه در مقابل مجلس

به گزارش رسیده  به حقوق معلم و کارگر، ا۱۲ اردیبهشت، حدود ساعت ۴ بعد از ظهر تعدادی از بازداشتی‌های تجمع روز جهانی کارگر به زندان‌های فشافویه و تهران بزرگ منتقل شدند.
همچنین بر اساس تماس تلفنی رضا شهابی و حسن سعیدی با خانواده‌هایشان، این دو کارگر سندیکایی به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده‌اند. همچنین برای رضا شهابی و حسن سعیدی دو قرار به شرح زیر صادر شده است:

قرار ۱
۳۰ روز بازداشت موقت به اتهام اجتماع، تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی در بند ۲۰۹ اوین
و
قرار ۲
۲۰۰ میلیون کفالت به اتهام تجمع غیر قانونی
همچنین بر اساس این گزارش برای فرهاد شیخی نیز ۲ قرار صادر شده است:
– بازداشت موقت ۳۰ روزه و قرار کفالت شماره ۲ و انتقال به زندان  تهران بزرگ
برای بعضی از بازداشتی‌ها قرارهایی به شرح زیر صادر شده و از قرار بقیه بازداشتی‌ها خبری در دست نیست:

– هادی سلیمانی قرار کفالت

– شیما ویژه بازداشت موقت تهران بزرگ

– محمد فخری کفالت

– ماهان صالحی کفالت

– محمد حسین بنده مرادی کفالت

– سما طاهری وضعیت نامشخص

– سمانه طاهری، زینب امیری و ناهید خداجو انتقال به بند ۲۰۹ اوین
همچنین خانواده ها شاهد بوده‌اند که تعدادی از زندانیان زن با ون به زندان قرچک منتقل شده‌اند.

سعیدرضایی فعال مدنی حامی معلمان و کارگران  نیز که روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر جلوی مجلس دستگیر شده بود، اینک به زندان فشافویه منتقل شده است. او پس از دستگیری ابتدا به زندان گیشا منتقل شد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.