Andisheh Nou

چگونه رسانه های آرژانتین اخبار را به نفع ماکری تحریف کرده اند – بهار پیراسته

یش در آمد:

تا ساعانی دیگر مرحله دوم و نهائی انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین آغاز میگردد. در روزها و هفته های اخیر رسانه های قدرتمند و نیز شرکتهای خصوصی با صرف مبالغ هنگفتی برای وارونه جلوه دادن دستاوردهای 10 سال اخیر دولت و حزب حاکم از تمامی ترفندها استفاده کرده اند. در این کارزار بنگاههای سخن پراکنی امپریالیستی هم به کمک این نیروها شتافته اند.

دلیل تمامی تلاش نیروهای راست توقف سیاستهای توسعه احتماعی و باز گشتن به سیاستهای نئولیبرالی افتصادی است که در دهه 90 بر آن کشور حاکم بود و کشور را به ورشکستگی کامل اقتصادی در سال 2001 کشاند. شکست دولت فعلی و کاندید آن آقای سیولی پیامد منطقه ای هم برای آمریکای لاتین خواهد داشت و آن جدائی آرژانتین از جرگه کشورهای “جریان صورتی” خواهد بود.

نگاهی به برخی دستاوردهای آرژانتین در دوره “کیرشنرها”

  • ایجاد 500000 شغل در هر سال
  • کاهش نرخ بیکاری از 26% در سال 2003 به 6.9% در سال 2013
  • کاهش فقر از 54% در سال 2003 به 6.5% در سال 2012
  • تاسیس 200000 موسسه و 500000 شرکت کوچک و متوسط
  • کاهش قرض ملی از 166 در صد تولید ناخالص ملی در سال 2003 به 41 در صد در سال 2013
  • بیش از 3.3 میلیون کودک و نیز 64000 خانم باردار از مزایای طرح جامع تامین خدمات اجتماعی بهره میبرند

مقاله حاضر ترجمه مطلبی در زمینه انتحابات از تله سور انگلیسی میباشد:

تله سور

بزرگترین مجتمع رسانه ای آرژانتین کلارین (Clarin) – که در گذشته ازرهبران کودتا طرفداری کرده است – اخبار و ارقام را تحریفکرده است.
برای اولین بار، ممکن است جناح راست آرژانتین برنده انتخابات ریاست جمهوری گردد، و  ممکن است چنین به نظر آید که آنها سزاوار این پیروزی هستند چون نتیجه کارهای درستی هست که انجام داده اند. در حالیکه دلیل آن این است که آنها کنترل رسانه ها را در دست دارند و از این طریق اطلاعات دستکاری شده و مغرضانه را انتشار میدهند.  آنها برای دیدن پیروزی موریسیو ماکری،کاندیدای طرفدار بازار، طرفدار آمریکا و حامی کرکسهای صندوق بین المللی پول بر کاندیدای حزب حاکم”جبهه برای پیروزی” دانیل سیولی در انتخابات دور دوم همین یکشنبه تلاش میکنند.

“استراتژی رسانه ای اپوزیسیون متحد بر اساس اغراق در نتایج حاصله از نظرسنجی ها و بررسی ها به نفع ماکری میباشد برای آنکه جناح راست تلاش میکند برای اولین بار از طریق صندوق های رای برنده شود.” نووا تریبونا گفت.

در واقع، به لطف دستکاری آمار و نظرسنجی ها، ماکری قادر شد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری از فاصله زیادی که با رقیبش داشت تقریبا به تساوی با او برسد که در نهایت با اختلاف بسیار ناچیز به پیروزی سیولی ختم شد.  سیولی که تا چند روز قبل از انتخابات 25 اکتبر از تمامی رفبایش با فاصله بسیار زیادی جلو بود به عنوان تنها پتانسیل، رئيس جمهور شدن را بدون آنکه بخواهد با ماکری و یا هر نامزد دیگری در دور دوم رقابت داشته باشد، مطرح بود.

کلارین  (Clarin) بزرگترین مجتمع رسانه ای در آرژانتین و نیز عضو با نفوذ انجمن روزنامه آمریکای لاتین، که شامل 14 بزرگترین روزنامه جناح راست  امریکای جنوبی است، نتایج مناظره نوامبر 15 سیولی-ماکریرا دستکاری کرد و گفت: نامزد جناح راست برنده مناظره میباشد، که بسیار دور از حقیقت است،     نووا تریبونا اضافه کرد.

بنابراین با وجود پیشتازی گسترده سیولی  در هفته های اخیر ماکری این اختلاف را کاهش داد  و در حال حاضر حتی از نامزد حزب حاکم پیشی گرفته است ، با توجه به آمار و ارقامی که توسط  کلارین (Clarin)  و دیگر رسانه های جناح راست منتشر شده اند،  پیش بینی این که چه کسی پیروزانتخابات خواهد شد، عیرممکن میباشد.

آیا این به معنای مصداق عبارت معروف جوزف گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر که گفت: – “هر چه دروغ بزرگتر باشد، مردم بیشتری آن را باور خواهند کرد” است و  در واقع از این طریق میخواهند در دور دوم انتخابات آرژانتین برنده شوند.  بر اساس مطالعه ای توسط “آزمایشگاه اقدام در مقابل فقر” (Poverty Action Lab)  تصریح شده است که رسانه ها نفوذ بسیار زیادی بر نظر رای دهندگان دارند.

“شهروندان عمدتا از طریق تلویزیون و روزنامه ها در مورد سیاست و دولت می آموزند. این رسانه ها نه تنها از طریق تحریف گزارشی خاص بلکه صرفا با انتخاب آنکه چه داستانهائی را تحت پوشش قرار دهند ، می توانند رای دهندگان را تحت نفوذ خود قرار دهند.”  آزمایشگاه اقدام در مقابل فقر (Poverty Action Lab) گفت.

آنها گفتند که مطالعه خاص آنها نشان داد که رسانه ها دانش سیاسی رای دهندگان را تحت تاثیر قرار ندادند، منتها باعث افزایش حمایت رای دهندگان از نامزد مورد نظر شدند. “این نشان می دهد که اثر قرار گرفتن در معرض اطلاعاتی اخبار قوی تر از اثر تحریف آن بود،” این گروه اضافه کرد.

بنابراین، بر اساس این اطلاعات، می توان نتیجه گرفت که کلارین (Clarin) و دیگر رسانه های آرژانتین موفق شدند با دستکاری اطلاعات و آمار به شدت نظر رای دهندگان را به نفع ماکری تغییر دهند. در مکزیک هم همین اتفاق افتاد، اتحاد بین رسانه های قدرتمند که تحت کنترل تله ویسا و دیگران میباشند به طور خستگی ناپذیری  با انتشار بررسی های دستکاری شده به نفع رییس حمهور فعلی انریکه پنیا نیتو باعث پیروزی وی شدند.  تریبونا نووا اشاره کرد که در طول مناظره 15 نوامبر بین سیولی و ماکری، یکی از مجریان با  زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی با ارائه آمار دستکاری شده یونیسف در ارتباط با فقر و رشد اقتصادی به کاندیدای جناح راست، قصد به حاشیه راندن سیولی را داشت.

تریبونا نوا اشاره کرد که بار دیگر ما شاهد بکار گرفتن منابع عظیم و قدرت رسانه ها در جهت گمراه ساختن رای دهندگان در برابر سیولی بودیم.

اما رسانه های جناح راست از مدتها قبل از آغاز انتخابات ریاست جمهوری با توسل به دستکاری غیر اخلاقی اخبار ، و با حمله به دولت کریستینا فرناندز رئیس جمهور، در تلاش برای بی ثبات کردن دولت او با تحریف دستاوردها و موفقیت های اجتماعی بدست آمده توسط “جبهه برای پیروزی” بر آمده اند.

برنده دور دوم روز یکشنبه بستگی به این دارد  که “آیا رای دهندگان قادر به نادیده گرفتن تحریفهای رسانه ها در هنگامی که تنها در صندوق های رأی به هنگام رای دادن میباشند، هستند یا خیر؟”  تریبونا نوا خاطرنشان ساخت. اما رای دهندگان واقعا نیاز به تجزیه و تحلیل رسانه های تحت کنترل اپوزیسیون دارند که تلاش کرده اندبرای متقاعد کردن مردم، ادعا کنند که مدافع دموکراسی هستند.  درصورتیکه در واقع تمام سعی و تلاش  همه  این رسانه ها  بی ثبات کردن دولت منتخب دموکراتیک با دروغ و وارونه کردن اخبار، از جمله از طریق اغراق در رسوایی سیاسی و مالی دولت میباشد.

تریبونانووا گفت: “استراتژی دادن اطلاعات نادرست سیستماتیک که توسط روزنامه بزرگ آرژانتین (کلارین-Clarin) بکار گرفته شده است در اساسی ترین کتابچه های راهنمای  تسلط روانی و تحریف رسانه ای که هر فرد می تواند در یک کتابخانه برجسته پیدا کند، آمده است”. “شما لازم نیست که کارشناس جامعه شناسی باشید تا متوجه شوید که کلارین-Clarin مطالب بسیاری را منتشر میکند گوئی که آنها درست میباشند، اما  در آنها هیچ شواهد مستدل و  قرائنی که حمل بر درستی آنها بدهدنخواهید یافت.” روزنامه اضافهکرد ه است.

کلارین-Clarin کارش را از حدود دهه 1940  شروع کرده است و به طور سنتی از رهبران کودتا و سیاستمداران جناح راست که به برنامه های اجتماعی و یا کاهش فاصله بین اقلیت ناچیز داراها و اکثریت عظیم ندارها علاقه مند نیستند، حمایت میکند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.