Andisheh Nou

محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران بازداشت شد!

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان از بازداشت محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران خبر داد، این نهاد مدعی شد که آقای رمضانزاده بعد از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.