Andisheh Nou

مخالفت با حضور روحانی در سازمان ملل، مخالفت با دولت است

«مصطفی کواکبیان»  درباره شرکت رییس جمهوری در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت: در عرصه بین الملل و سیاست خارجی یک قاعده کلی وجود دارد و آن استفاده از دیپلماسی است.

وی با بیان این که مجامع بین المللی و سازمان های جهانی مهم ترین ابزار برای تحقق این دیپلماسی عمومی هستند، افزود: بنابراین استفاده از این تریبون های جهانی قطعا به نفع منافع ملی تمام می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در حاشیه این سفرها می تواند دهها ملاقات برای افزایش منافع ملی انجام شود و مواضع ملت ایران در عرصه های مختلف بین المللی و جهانی را منعکس کند.

دبیرکل حزب مردم سالاری تاکید کرد: معتقدم که نباید از این ابزار دست کشید اما در عین حال به این موضوع هم اعتقاد دارم که در این زمینه برنامه ریزی دقیقی باید انجام شود تا بیشترین بهره برداری صورت بگیرد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.