جهان

انتشار مقاله آقای صداقت در سایت وزین “اندیشه نو” که حاوی مسائل جالب و قابل تاملی است، مرا بر آن داشت تا مواردی را که...
انگیزه‌ی اولیه‌ی نویسنده در نگارش این مقاله، مطالعه‌ی نوشته‌های برخی کاربران فیس‌بوک در تحلیل وقایع سوریه است… به نحو شگفت‌انگیز و متناقضی شاهد دفاع غیرمستقیم...
یش در آمد: تا ساعانی دیگر مرحله دوم و نهائی انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین آغاز میگردد. در روزها و هفته های اخیر رسانه های قدرتمند...
نئوکلیس سلیکیوتیس نماینده پارلمان اروپای اکل خطاب به کمیسیون اروپا  : به زندانی کردن کودکان در اسرائیل خاتمه دهید! بیانیه مطبوعاتی نئوکلیس سیلیکیوتیس نماینده پارلمان...
آن‌چه نگران‌کننده است، این است که سوریه به دو نوار شرقی، تحت نفوذ امریکا و ترکیه و غربی که سهم روسیه باشد، تقسیم شود. دیپلماسی...
منبع: شورای جهانی صلح  مترجم: بهار پیراسته تظاهرکنندگان در آستانه بیستمین سالگرد ترور نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین به دست یک یهودی راست افراطی تجمعی را سازمان دادند....