Andisheh Nou

Tagged: وام ها، با نفوذها، معوقات بانکی، قانون

حكايت وام‌ها و با نفوذها

اين درحالي است كه مردم عادي براي گرفتن وام‌ كه بتوانند مشكلات زندگي خود را برطرف كنند سال‌ها در نوبت هستند ودر آخر نيز كه موعد پرداخت وام مي‌شود آن‌قدر سنگ جلوي پايشان قرار مي‌‌گيرد كه از گرفتن اين وام […]