Andisheh Nou

Tagged: مرتضي كاظميان

از اینجا مانده و از آنجا رانده – مرتضي كاظميان

بی‌اعتنا به پتانسیل جامعه مدنی و نقش نیروی اجتماعی در دموکراتیزاسیون و عقب‌ راندن اقتدارگرایی، دل‌خوش به تعامل با هسته اصلی قدرت هستند. این نگاه به‌گونه‌ای قابل حدس، می‌کوشد با تعامل با شخص اول نظام، موفق به کسب امتیازی هرچند […]