Andisheh Nou

Tagged: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شانزده آذر، گرامیداشت روز دانشجو

    خواسته های مردم را حاکم کنید سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شانزده آذر، گرامیداشت روز دانشجو را به فرزندان دانشجو خود تبریک گفته و نه تنها خواستار به رسمیت شناختن بیان آزادانه خواسته ها و […]

تشدید فشارعلیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اطلاعیه ای که روز ۲۴ خرداد منتشر شده است، به ادامه ی فشارهای امنیتی علیه این سندیکا اعتراض کرده است. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: Tweet