Andisheh Nou

Tagged: سفر-وزیر-نفت-عربستان-به-عراق-

سفر وزیر نفت عربستان به عراق برای گسترش روابط سیاسی- اقتصادی

خالد الفالح، وزیر نفت عربستان سعودی در سخنانی که در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی بغداد ایراد گفت که همکاری های عراق و عربستان باعث گردیده که ثبات و آرامش در بازار نفتی ایجاد شود. به گزارش رویترز، وزیر نفت عربستان […]