Andisheh Nou

Tagged: بازدید’ سفرای’ کشورهای’ خارجی’ از’ زندان’ اوین، ادامه’ انکار’ وضعیت ‘فاجعه بار ‘در ‘زندان ها’

بازدید سفرای کشورهای خارجی از زندان اوین، ادامه انکار وضعیت فاجعه بار در زندان ها

انتشار دیدار سفرای خارجی از زندان اوین و ارایه تصویری مخدوش از زندان ها، این پیام  را برای نیروهای طرفدار حقوق بشر در بردارد که رژیم جمهوری اسلامی نه قادر است و نه در صدد است که رویکردهای تاکنونی خود […]