Andisheh Nou

Tagged: احمد شاملو

مرثیه‌اي براي شانزدهمين سالمرگ احمد شاملو از سر مزارش

شاملو سخن نگفت گروه فرهنگ، شيما بهره‌مند: «…گورستان از جمعیت موج می‌زد. بعضی‌ها از تیرهای چراغ برق آویزان شده بودند یا روی مخزن بزرگ آب گورستان بیتوته کرده بودند: تشییعی باشکوه برای شاعری با حشمت و بزرگ. تشییع جنازه نبود، جشنواره […]