اجتماعی

اجتماعی

انقلاب مشروطه از ژرفای زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران نشات گرفت و بر زمینه تضادهای درونی جامعه رویش یافت. خصیصه بنیادین تاریخ کشور طی...
بحث آزاد‌سازي مصرف مواد در ايران بي‌سابقه نيست. همان‌طور که اشاره کرديد در کتاب اعتياد در ايران به اين تجربيات اشاره کرده‌ام. در همان قانون...
مینو مرتاضی‌لنگرودی، فعال حوزه زنان: «همیشه می‌گفتند جنبش زنان و جنبش‌های برابری‌خواهانه، جنبشی شیک است و متعلق به زنان خاص است که خوشی زیر دلشان...
صدها تن از برجسته ترین فعالان به نام سندیکایی و کارگری، استادان دانشگاه ها، حقوق دانان و نویسندگان و فعالان کشور، خواهان لغو طرح ضداجتماعی...
اینجا خیلی‌ها خودشان را می‌کشند. آدم جرأت نمی‌کند بچه نوجوانش را در خانه تنها بگذارد. پسر خودم دوم راهنمایی بود که می‌خواست خودش را بکشد،...